1950 – 1960

1959 – 1960   Christien
1958 – 1959   Wankel bezit Dalles en Co?
1957 – 1958   De nieuwe boer + olde jongens
1956 – 1957   Pinkie
1955 – 1956   De liedjeszanger
1954 – 1955   Deining om dorpsdokter
1953 – 1954   Ik heb gezondigd + Dubbelaanzoek met hindernissen
1952 – 1953   Op eigen erfgrond + Hannes wordt ingekwartierd
1951 – 1952   Enigst kind
1950 – 1951   Geen recht op geluk